Kommunevalgliste for Harstad SV

1. Edvin Mathias Eriksen – Pensjonist
2. Astrid Løkholm-Båtnes – Lærer
3. Anne Gerd Lehn – Kulturarbeider
4. Randi Einan Skavhaug – Vernepleier
5. Lars Eirik Dahlberg Grotdal – Lærer
6. Ellen Marie Ervik – Samfunnsplanlegger
7. Dan Terje Nytrem – Student
8. Julie Østgård – Student
9. Leif Nicolay Bornøy – Pensjonist
10. Soudabeh Youssef Khani – Helsefagarbeider
11. Lena Bergstad – Lærer/kulturarbeider
12. Kristian Haveland – Førstekonsulent
13. Guro Asphaug – Veileder
14. Morten Rennemo – Lærer
15. Per Christian Valle – Lege
16. Marit Ruth Rustad – Pensjonist
17. Johnny Kristiansen – Pensjonist
18. Kjetil Nilsen – Pensjonist
19. Karin Anna Øvervatn – Sosionom
20. Terje Martin Ørjansen – Pensjonist
21. Åse Liv Henningsen – Pensjonist
22. Soheila Pourabedin – Frivillighetsarbeider
23. Hilde Eliassen – Barnehagelærer
24. Elisabeth Bergland Bartholsen – Sosionom
25. Berit Rustad – Pensjonist
26. Line Finjord Grube – Lærer
27. Ivar Kristian Dyring – Pensjonist
28. Jarle Jacobsen – Pensjonist