Arbeidsprogram

SVs arbeidsprogram legger til grunn hvilke politiske saker SV jobber for. Arbeidsprogrammet ble behandlet og vedtatt på Harstad SVs årsmøte i januar 2023. Her finner du vårt arbeidsprogram i digital form, og det kan lastes ned. 

Program for Harstad SV

Vedtatt valgprogram for Harstad SV for perioden 2023 – 2027

Last ned harstad sv program for 2023 – 2027

Program for Troms SV

Vedtatt valgprogram for Troms SV perioden 2023 – 2027

Last ned valgprogram for troms sv 2023-2027